prečo sú 2 percentá dôležité pre neziskový sektor?

Prečo sú 2 percentá z dane dôležité pre neziskový sektor

Už ste počuli o možnosti darovať 2 % z vašich daní na podporu neziskového sektora? Áno, je to možné každý rok a je to veľmi dôležité! Toto malé percento z daní predstavuje veľkú finančnú pomoc pre neziskové organizácie, ktoré sa venujú rôznym dobročinným aktivitám.

Čo znamená 2 % z dane?

Bez tejto podpory by bolo pre neziskové organizácie veľmi ťažké vykonávať svoju dôležitú prácu. A preto by som vás chcel požiadať, aby ste zvážili aj tento rok darovanie 2 % z vašich daní na podporu dobrej veci! Viete, že týmto spôsobom môžete pomôcť organizáciám, ktoré sa venujú napríklad poskytovaniu bezplatných lekárskych prehliadok pre deti z nízkoprijmových rodín alebo organizujú letné tábory pre nezaradenú mládež?

Áno, aj malé percento z vašich daní môže veľmi pomôcť neziskovým organizáciám. Pretože väčšina z nich nemá žiadne príjmy zo svojej činnosti, ich fungovanie závisí výhradne od dobrovoľných príspevkov a darov. Takže ak chcete pomôcť a podporiť neziskové organizácie, 2 % z vašich daní je jedným z najefektívnejších spôsobov!

Komu darovať 2 percentá z dane?

Máte možnosť odviesť 2 % z vašej dane na neziskovú organizáciu, ktorú si sami zvolíte. Tento krok je veľmi jednoduchý, stačí uviesť IČO vybranej organizácie vo vašom daňovom priznaní. IČO môžete nájsť na webovej stránke Slovenskej federácie občianskych združení alebo na webovej stránke daňovej správy. Vybrať si môžete z verejne dostupného zoznamu neziskových organizácií, ktoré majú nárok na prijatie 2 % z dane.

Zoznam organizácií, ktoré môžete podporiť, nájdete aj na stránke Prijímatelia 2 % z dane.

Nemusíte mať žiadne ďalšie náklady, aby ste mohli odviesť 2 % z dane. Proces je plne automatický a prebehne bez vašej ďalšej intervencie. Darujte 2 % z vašich daní na dobročinné účely a pomôžte neziskovým organizáciám v ich snahe pomáhať ľuďom a rozvíjať spoločnosť.

Ako môžete podporiť neziskový sektor?

Na Slovensku existuje mnoho neziskových organizácií, ktoré zabezpečujú dôležité služby, ktoré štát nemôže alebo nechce poskytovať. Aby sme im mohli pomôcť, môžeme darovať 2 % našich daní práve týmto organizáciám.

Toto je veľmi jednoduchý spôsob podpory, ktorý má navyše výhodu, že každý rok sa suma, ktorú môžete odovzdať, zvyšuje o niečo viac ako rast cien. To znamená, že môžete dlhodobo podporovať organizácie v neziskovom sektore bez toho, aby ste museli investovať viac svojich vlastných finančných prostriedkov.

Ak by ste chceli podporiť neziskový sektor ešte viac, existuje aj niekoľko ďalších spôsobov, ako to urobiť.

  • Napríklad môžete poslať finančný príspevok na transparentný účet organizácie, buď jednorázovo alebo pravidelne.
  • Taktiež môžete podporiť neziskové organizácie svojím časom a skúsenosťami, pretože neustále hľadajú dobrovoľníkov.