Projekty

Nárast neziskových organizácií a projektov sa v posledných rokoch neustále zvyšuje. Tieto organizácie sa venujú pomoci druhým tým, že im poskytujú jedlo, prístrešie, oblečenie, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť alebo ďalšie.

Nižšie je uvedený zoznam niektorých z týchto organizácií, ktorým sme radi pomohli.
Dom svetla Slovensko

Dom svetla Slovensko

V spolupráci s Domom svetla Slovensko sme premigrovali ich web z proprietárneho CMS na platformu neziskovky.space. Platforma ponúka jednoduchú správu obsahu a moderný vzhľad. Vďaka redizajnu je web teraz responzívny a prístupnejší pre široké publikum. Táto migrácia umožňuje Domu svetla Slovensko ľahšie šíriť informácie o ich aktivitách a bojovať proti stigmatizácii ľudí žijúcich s HIV.
Pre viac informácií navštívte webovú stránku Dom svetla Slovensko
Projekt modrahliadka.sk

Modra hliadka

Projekt Modrá hliadka, zameraný na podporu detí s autizmom, vznikol z osobných skúseností a príbehov jeho zakladateľov. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby tieto výnimočné deti boli plnohodnotnou súčasťou našej spoločnosti.

V rámci našej spolupráce sme Modrej hliadke poskytli priestor na platforme neziskovky.space, kde sme zabezpečili centralizovanú správu obsahu a jeho jednoduchšiu aktualizáciu. Súčasťou projektu bol aj redizajn stránky, vďaka čomu je teraz prezentácia Modrej hliadky modernejšia a prístupnejšia.

Táto spolupráca podporuje misiu Modrej hliadky v otváraní dverí do sveta, kde majú výnimočné deti svoje miesto a sú akceptované so všetkým, čo prinášajú.
Pre viac informácií navštívte webovú stránku Modrej hliadky.
Rozhovory Choices

Rozhovory Choices


Projekt "Rozhovory Choices" od Voices n.o. od roku 2013 prináša zaujímavé dialógy. Tento podcast, vedený tímom Ivana Ježíka, Petra Zahradníka, Mateja Kukučku a Martiny Novotovej, bol pôvodne live eventom a počas pandémie prešiel na online formát.

Naša spolupráca s tímom "Rozhovory Choices" na príprave novej webovej stránky umožnila lepšie prezentovať ich misiu spojenia ľudí prostredníctvom kvalitného obsahu.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Rozhovory Choices.
Projekt Odputaj sa

Odpútaj sa

Projekt Odpútaj sa z iniciatívy Občianskeho združenia K slobode predstavuje nový prístup k terapii na Slovensku – a to formou podporných skupín. Tento projekt sa zameriava na liečbu následkov traumatizujúcich skúseností, ktoré sa môžu prenášať medzi generáciami.

Na našej platforme sme pre Odpútaj sa navrhli a vyvinuli webovú stránku, ktorá efektívne informuje a spája komunitu. Stránka poskytuje informácie o podpornej terapii, prístupu projektu a ako sa zapojiť, aby sme podporili individuálnu a kolektívnu transformáciu.
Prejsť na web projektu Odpútaj sa.
OZ Metanoia

OZ Metanoia a 1. Montessori konferencia na Slovensku

OZ Metanoia je nezisková organizácia zameraná na psychologickú podporu a terapiu. Pre Metanoia sme navrhli a vyvinuli webovú stránku, ktorá prezentuje ich služby a poslanie v atraktívnom a používateľsky príjemnom prostredí.

Okrem toho sme vytvorili jednoduchý web pre 1. Montessori konferenciu na Slovensku, ktorá spája pedagógov, rodičov a nadšencov Montessori. Stránka poskytuje informácie o konferencii, vrátane programu, rečníkov a registrácie.
Prejsť na web organizácie

JEDEN RODIČ, n.o.

Prvá a jediná organizácia, ktorá pomáha rodinám, kde je prítomný len jeden rodič. Jedenrodič je nezisková organizácia, ktorá poskytuje rodičom bezplatné workshopy, kurzy, zbierky a podobné.

Pre organizáciu sme riešili aktualizáciu a redizajn web stránok, ako aj prepojenie formulárov na web stránke s CRM systémom.
Prejsť na web organizácie

Občianské združenie Arcus

Organizácia sa už viac ako 13 rokov venuje organizácii charitatívnych večierkov, zbierok, záujmovým krúžkom pre deti i dospelých, výletom a iným voľnočasovým aktivitám.

Pre združenie sme vytvorili jednoduchý prezentačný web, aby organizácia mohla komunikovať svoje aktivity.
Prejsť na web združenia

DÁSATO - Svet podľa Gabiky

Gabika sa rozpráva s ľudmi, ktorí dokázali, že "nedá sa" nie je v ich slovníku. 

Pre Gabiku sme vytvorili prezentačný web, na ktorom sa nachádzajú odkazy na jednotlivé rozhovory a platformy, na ktorých Gabika zdieľa svoje rozhovory. 
Prejsť na Gabikin web
Eli pomaha, aktualne na Ukrajine

Eli pomáha

Eliška Horsáková už viac ako 10 rokov pomáha na Ukrajine. Vďaka finančnej a materiálnej pomoci od darcov, jazdí na Ukrajinu a nakupuje pomoc pre bežných ľudí.

Jej pútavé príbehy a fotografie z ciest na Ukrajinu nájdete na web stránke.
Prejsť na Elin web
A ďalší 1 projekt sa pripravuje. Máte neziskovú organizáciu alebo projekt a potrebujete pomôcť s digitálnou prezentáciou? Viete o projekte, ktorému by sme mohli pomôcť? Neváhajte nás kontaktovať.
Kontaktovať neziskovky.space